MILJÖPOLICY

Omnibuslinjen skall genom målmedvetna satsningar, engagerade personalstyrkor och leverantörer genomföra ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen.certi

Som en miljömedveten leverantör av transporttjänster vill vi gå in i ett så tidigt skede som möjligt för att tillsammans med våra kunder finna miljömässigt goda och kostnadseffektiva lösningar inom gällande miljölagstiftning och övriga krav.

Några konkreta expempel på vad vi gör….

* Vi försöker planera våra körningar så vi undviker att köra med tomma bussarrecycle
* Förarna utbildas i EcoDriving
* Vi kör våra bussar på HVO-diesel vilken är helt förnyelsebar
* Miljövänlig busstvätt
* Vi återvinner på kontoret (papper och pappförpackningar, plast, glas, batterier och glödlampor)
* Batterier, gamla däck och andra reservdelar som behöver bytas ut på bussarna lämnas för återvinning