SÄKERHETSPOLICY

Alla förare genomgår årligen vidareutbildning gällande Yrkeskompetens såsom:

* EcoDriving
* Persontransporter, kunskap och skicklighetSaftey2
* Lagar och regler
* Ergonomi och hälsa
* Trafiksäkerhet och kundfokus

Plan finns upprättad för krishantering/beredskap.

Alla våra bussar är dessutom utrustade med säkerhetsbälten och alkolås.