RESEVILLKOR

Särskilda resevillkor (Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor)

* Vid bokning erhåller Du en bekräftelse på att uppdraget mottagits. På bekräftelsen finns bland annat uppgift på tider, platser och pris. Vi ber Dig kontrollera Din bekräftelse noga, så att den överensstämmer med Dina önskemål.

* Tillkommande kostnad per timme utöver bokade: Enligt angivet pris på bekräftelsen.

* Tillkommande kostnad per mil utöver bokade: Enligt angivet pris på bekräftelsen.

* I programmet vid varje resa anges vad som ingår.

* Resorna genomföres med säkerhetstestade, miljövänliga, moderna långfärdsbussar och chaufförer med yrkeskompetens. På kortare resor kan enklare busstyp förekomma.

* Erforderliga raster genomföres under resa. Chaufför/reseledare meddelar när och var. Bussen låses när besättningen lämnar fordonet. Inga resenärer tillåts stanna kvar i bussen, allt enligt försäkringsvillkoren.

* BETALNING: Normalt behöver ingen anmälningsavgift erläggas. I förekommande fall, t.ex. vid förskottsbetalade teater- och konsertbiljetter betalas dessa senast angivet datum på bekräftelsen. Slutlikvid betalas till Omnibuslinjen senast 20 dagar efter genomförd resa.

* VID OFÖRUTSEDDA PRISÄNDRINGAR: Inträffar kostnadsökningar för Omnibuslinjen efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får Omnibuslinjen höja priset med det belopp som motsvarar kostnadshöjningar om dessa beror på ändringar i transportkostnad, hotellavtal, skatter, tull eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller ändringar i växelkurser som påverkar Omnibuslinjen ´s kostnad för resan. Sådana eventuella förändringar meddelas beställaren så snart de uppstår.

* GÄSTER MED SPECIELLA BEHOV: Önskemål om speciell mat skall meddelas vid bokning. Eventuellt funktionshinder eller annat handikapp skall meddelas vid bokning så att Omnibuslinjen kan hjälpa till vid val av buss.

* JOURTELEFON: Vid eventuella problem under resan kan Du efter kontorstid ringa vårt kontor på telefon 036 – 405 31, där meddelas numret till vår jourtelefon för tillfället.

* PASS OCH VISUM: Giltigt pass skall medföras på alla resor utanför Norden. Resenär som ej är Svensk medborgare skall anmäla detta vid bokningen. Resenären ansvarar själv för att pass, nödvändiga visa och andra handlingar ordnas och medföres.

* REKLAMATIONER: Vi hoppas att Du inte skall finna anledningar till klagomål. Eventuella fel och brister skall omgående anmälas till färdledaren på resan, så att denne har möjlighet att avhjälpa felet. Klagomål till Omnibuslinjen skall ske skriftligen snarast och senast 10 dagar efter avslutad resa.

* ÖPPET KÖP / AVBESTÄLLNING: Omnibuslinjen erbjuder kostnadsfri avbeställning upp till 7 dagar före avresan. Dock ej förskottsbetalda arrangemang enligt ovan vid ÄNDRING AV PRISER.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR:

När Du reser med Omnibuslinjen på en teater-/evenemangsresa och behöver avboka Din resa, är de kostnader som kan komma att belasta Dig, sådana kostnader som Omnibuslinjen som researrangör i vår tur blir belastade av. Som exempel kan nämnas förskottsbetalade teater- och kosertbiljetter, under förutsättning att ingen annan kund övertar biljetterna. OBS! Avbeställning måste ske.

RESERVATION:
Vi reserverar oss för felskrivningar, eventuellt nödvändiga hotellbyten och ändringar i programmet.

* Avbeställning 7 dagar innan, betalas 0% av resans pris
* Avbeställning 2-7 dagar innan, betalas 30% av resans pris
* Avbeställning 0-48 timmar innan, betalas 50% av resans pris

Ovanstående villkor kompletterar motsvarande bestämmelser i de allmänna villkoren samt följer bestämmelser i ”Allmänna villkor för paketresor”

http://www.konsumentverket.se/lagar–regler/lagar/paketreselagen/